Trajnostna naravnanost

Cilj uveljavljanja trajnostne pridelave hrane je taka predelava, ki bo ekonomsko učinkovita in konkurenčna, socialna in družbeno odgovorna, hkrati pa tudi okolju prijazna in vzdržna in usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja sedanjih generacij ob ohranitvi možnosti za prihodnje generacije.

Konal je izvozno usmerjeno družinsko podjetje, ki nadaljuje tradicijo druge generacije s spoštovanjem okolja v katerem deluje in zaposlovanjem so-krajanov. Konal si želi ohraniti vredonote, dediščino in tradicijo mediteranske kuhinje, ki je preprosta in zdrava.