To spletno mesto za vas pripravlja podjetje Konal d.o.o., Premančan 22A, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: Konal). Podatki o podjetju Konal in njegovih proizvodih ter tretjih osebah in njihovih proizvodih, zbrani na tem spletnem mestu, so pripravljeni z veliko mero skrbnosti, vseeno pa obstaja možnost, da pri dodajanju vsebin ali kakršnihkoli drugih spremembah na spletnem mestu pride do napak, za kar se obiskovalcem spletnega mesta iskreno opravičujemo. Z obiskom tega spletnega mesta vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema pogoje uporabe spletnega mesta orgo.si.

Vsebina in izključitev odgovornosti
Vse vsebine na spletnem mestu orgo.si so informativnega značaja. Konal se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu ažurni, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, proizvoda ali opisanega postopka. Prav tako Konal ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Konal v nobenem primeru ni in ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, prek katere je mogoče dostopati do spletnega mesta orgo.si, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani ali njihove kakršnekoli uporabe. Konal ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta orgo.si. Konal si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta orgo.si kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Pravno obvestilo
Vse pravice spletnega mesta orgo.si so pridržane. Vsa slikovna in pisna gradiva in informacije na spletnem mestu orgo.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Konala katerih vsebine so vključene na spletno mesto orgo.si. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu orgo.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta orgo.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Konal. Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnega mesta lahko Konal kadarkoli spremeni ter so za uporabnike zavezujoči v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Konal uporablja tehnologijo piškotkov, s pomočjo katerih omogoča sledenje vaši poti po njenem spletnem mestu, da bi ga naredili kar najbolj uporabnikom prijaznega. Ti podatki so anonimne narave in vas ne moremo povezati z vašim načinom uporabe strani. Sami lahko spletni brskalnik nastavite tako, da onemogoči delo s piškotki ali da vas opozori, kadar so piškotki poslani. Za namene statistike si Konal pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev njenega spletnega mesta, iz katerih niso razvidne individualne lastnosti posameznika. Konal jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varovala kot zaupne skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatkov, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali. Zasebnost in varnost osebnih podatkov na strani pooblaščenih izvajalcev Inspira komunikacije je skupaj z Konal vzdrževalec informacijskega sistema orgo.si ter za Konal opravlja naloge s področja vzdrževanja in nadgradnje portala, ter morebitna druga zunanja podjetja, ki za KOnal opravljajo določene dejavnosti v okviru portala, se zavezujejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil KOnal ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen. Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe Konal lahko zaradi varnostnih razlogov in zagotavljanja nemotene uporabe njenega spletnega mesta vsem uporabnikom uporablja programe za spremljanje prometa in identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakršnegakoli drugega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko informacije iz teh virov uporabijo za identifikacijo posameznikov.

Zunanje povezave
Vsebine na spletnem mestu orgo.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so druga spletna mesta, posamezne spletne strani in drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletnih strani www.orgo.si ne morejo domnevati, da spletne strani, do katerih spletno mesto ponuja povezave, upoštevajo enaka načela spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot jih upošteva Konal. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Konal za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi
Ob obisku našega spletnega mesta lahko vaš spletni brskalnik prikazuje nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge spletne strani ali druga programska oprema, nameščena v vašem računalniku. Konal ne odobrava in ne priporoča proizvodov ali storitev, ki se prikazujejo v nepričakovanih oglasih v vašem računalniku med obiskom našega spletnega mesta.

 Avtorske pravice
To spletno mesto vsebuje gradivo, zaščiteno z avtorskim pravom. Za to gradivo sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravico reprodukcije in distribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali distribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteno gradivo se kljub temu lahko citira in uporablja dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki v splošnem dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene, kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Kontakt: Konal d.o.o., Premančan, 22/a 6280 Ankaran-Slovenia